KAKO VERIFICIRATI RAČUN Skrill

Verifikacija računa u platnom sistemu Skrill ukloniće određena ograničenja za promet novca prilikom polaganja i podizanja sredstava iz online-novčanika. Osnovna ograničenja (za račun koji je tek prijavljen) su prilično niska (2500 € je ukupna veličina svih transakcija), a takvi limiti prave korišćenje platnog sistema neudobnim. Potrebno je proći proceduru verifikacije računa za:

 • povećavanje limita transakcija po računu i kartici Skrill,
 • povećavanje bezbednosti online-novčanika,
 • mogućnost dobijanja po povoljnim uslovima preferencijalnog statusa Silver.

Verification consists in these three steps: identity verification, verification of the user’s physical address and verification of account ownership. And you can pass verification:

Za ulazak u program Skrill preko programa lojalnosti VipDeposits i dobijanja pristupa privilegijama platnog sistema, odmah posle prijave računa neophodno je:

 • popuniti Prijavu na našem sajtu;
 • sačekati odgovorno pismo od VipDeposits o ulasku u program lojalnosti VipDeposits;
 • ne vršiti transfere iz Vašeg Skrill novčanika dok ne budete primili od nas pismo o ulasku u program!
 • proći proceduru verifikacije u roku od 7 dana od trenutka registracije.
 • Prevesti depozite u merčante vrednošćur:
 • Bronze — za €3 000;
 • Silver — za €5 000;
 • Gold — za €15 000.

REGISTRACIJA U SKRILL SA VIPDEPOSITS


KAKO PROĆI VERIFIKACIJU U SKRILL PREKO MOBILNE APLIKACIJE?

Verifikacija Skrill računa preko mobilne aplikacije je najbrži način verifikacije, koji omogućuje Vam da prođete kroz sve tri faze i potvrdite identitet, adresu i vlasništvo Vašeg računa (selfie) pomoću mobilne aplikacije Skrill.

Ali postoji jedno upozorenje – verifikacija sa mobilnog uređaja može se izvršiti samo nakon toga što uplatite na svoj mobilni račun najmanje 10 USD. Prozor za skeniranje dokumenata otvara se samo sa pozitivnim stanjem računa. Da vidimo kako se to pravi:

1

Instalirajte na svoj smartfon mobilnu aplikaciju Skrill otvorite nju.

2

Dok je vaš novčanik prazan – nemate mogućnost da verifikujete svoj račun. Zato za početak uplatite novac na račun na bilo koji odgovarajući za Vas način – sa bankovne kartice, sa bankovnog računa, transferom od drugog korisnika, sa NETELLER novčanika (snimak 1). I samo nakon toga otvoriće se prozor za proveru računa (snimak 2).

3

Koristeći aplikacijski skenirajte dokument koji:

 • potvrđuje identitet (lična karta, pasoš, ID-kartica, vozačka dozvola) (snimak 3);
 • zatim dokument kojim se potvrđuje adresa registracije ili prebivališta (stranica iz lične karte sa registracijom, bankovni dokument, prijem stambenih i komunalnih usluga) (snimak 4);
 • i treća faza – napravite selfi sa listom hartije u rukama, na kojem je napisana reč «Skrill» i datum prijave za verifikaciju računa.
4

Nakon svih skeniranja i fotografija, pojaviće se poruka da se dokumenti obrađuju (snimak 4)

O pravilima za dokumente — dole.

Da biste potvrdili adresu, možete koristiti geolokaciju i uključiti ovu opciju na svom mobilnom telefonu.


KAKO PROĆI VERIFIKACIJU SKRILL PREKO UČITAVANJA DOKUMENATA NA KORISNIČKOM RAČUNU?

Ovaj način verifikacije je dugotrajniji u poređenju sa verifikacijom preko mobilne aplikacije ili web-kamere i traje 2-4 radna dana. Ipak, on je najudobniji, jer omogućuje Vam da odmah prođete kroz sve tri faze verifikacije: proveru identiteta, adrese i vlasništva računa.

Za verifikaciju u Skrill preko učitavanja dokumenata na stranici za plaćanje potrebno je:

1

Na kartici «Settings» («Podešavanja»), odaberite «Check» («Proveri»), kliknite «Check now» («Proveri sada») (snimak 1) i izaberite treći način — «Upload images» («Učitavanje slika») (snimak 2).

2

Za verifikaciju svog identiteta treba učitati fotografiju (skeniran) dokument koji potvrđuje Vaše puno ime i datum rođenja, kako i unapred označiti koji ćete dokument poslati: pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu (snimak 3 i 4).

3

Za potvrđivanje vlasništva nad računom treba učitati svoju fotografiju (selfi) sa listom hartije u rukama, na kojem se piše reč «Skrill» i datum podnošenja zahteva za verifikaciju računa (snimak 5).

4

Za potvrđivanje adrese prvo treba da izaberete dokument sa ponuđene liste (snimak 6) i preuzmete ga u kabinetu Skrill

 • Takođe za verifikaciju adrese možete uključiti geolokaciju u pretraživaču.
 • Ako ste za verifikaciju u Skrill upisali adresu registracije, gotovo svaka banka će Vam dati takav dokument.

nformacije o tome koji su dokumenti već provereni i koji – u fazi provere – će biti prikazani u prozoru «Summary» (snimak 7). A rezultati verifikacije dokumenata biće poslati e-poštom.


DOKUMENTI ZA VERIFIKACIJU RAČUNA U SKRILL

Za potpunu verifikaciju u Skrill (što uključuje verifikaciju identiteta i adrese), treba unapred spremiti sledeće dokumente — kopije u boji (skeniranje).

1

Kopije u boji lične karte ili pasoša (prva i druga stranica), vozačke dozvole, ID-kartice – jedan dokument po Vašem izboru. Crno-bele kopije se ne primaju.

2

Dokument koji potvrđuje adresu mora izdati vlada ili financijska institucija i ne ranije od tri mjeseca (90 dana) pre podnošenja u Skrill. To može biti:

 • Račun za komunalne usluge;
 • Izvadak iz stambenog ureda;
 • Dokument iz banke, koji mora imati 3 parametra:
 • Vaše ime;
 • adresu, koju ste napisali prilikom registracije u Skrill;
 • pečat banke.
3

Na fotografiji sa identifikacijskim dokumentom sam dokument mora biti čitljiv, brojevi na njemu ne bi trebali biti prekriveni prstima.On the photo with an identity document, the document itself must be readable, the numbers on it should not be covered with fingers.

4

Veličina fotografije ne bi trebala prelaziti 1,5 MB, format dokumenata mora biti JPG ili PNG (za bankovne reference PDF je dozvoljen), a sama fotografija treba da bude jasna. Sva četiri ugla dokumenta moraju biti potpuno vidljiva u okviru. Zabranjeno je uređivanje skenova bilo kojim alatom.

Svaki korisnik može se pridružiti VipDeposits i dobiti VIP Silver pod povoljnim uslovima.

 

VipDeposits + Skrill

Join Skrill + VipDeposits Loyalty program

Step 1: Create Skrill account
Skrill
If you already have a Skrill account, please proceed to Step 2 and fill out the form.
Step 2: Enter your account details
* -required fields