USLOVI SARADNJE PO PROGRAMU VIPDEPOSITS SKRILL

1

Uzrast učesnika partnerskog programa VipDeposits ne manje od 18 godina.

2

Učešće u programu VipDeposits Skrill je besplatno.

3

Zabranjeno je davanje lažnih informacija prilikom otvaranja računa, kao i svaka aktivnost zabranjena Pravilima korišćenja platnog sistema Skrill.

4

Učešće u programu VipDeposits Skrill je dostupno za nove račune Skrill koji su prijavljeni pomoću specijalnog linka VipDeposits. Skrill računi koji su otvoreni ranije mogu učestvovati u programu Skrill VipDeposits nakon popunjavanjae Prijave* na našem sajtu i dobijanja od nas potvrdnog pisma o učešću u programu. Za to prilikom popunjavanja Prijave* treba ukazati da je Skrill račun bio otvoren ranije.

5

VipDeposits tim ne nosi odgovornost za bilo kakve situacije koje nastaju u odnosima između korisnika i platnog sistema Skrill.

6

VipDeposits tim zadržava pravo zabraniti učešće ili prekinuti učešće korisnika u programu VipDeposit Skrill ako imamo razlog da verujemo da je klijent koristio lažne podatke prilikom prijavljivanja ili da učestvuje u lažnim ili drugim nezakonitim operacijama.

7

VipDeposits tim zadržava pravo da menja uslove programa VipDeposits + Skrill u bilo koje vreme.

8

Naša odluka o svim kontroverznim pitanjima je konačna.

9

Svaka zloupotreba i kršenje Uslova saradnje mogu dovesti do isključenja klijenta sa liste učesnika programa VipDeposits.

* — Davanjem ličnih podataka u naznačenom obrascu za prijavu ili našem stručnjaku na bilo koji mogući način (online chat, e-mail, itd.) dajete dobrovoljni pristanak na njihovu obradu u skladu sa članom 9. Federalnog zakona br. 152 od 27.07.2006. (red. od 22.02.2017).
VipDeposits + Skrill

Join Skrill + VipDeposits Loyalty program

Step 1: Create Skrill account
Skrill
If you already have a Skrill account, please proceed to Step 2 and fill out the form.
Step 2: Enter your account details
* -required fields