MOBILNA APLIKACIJA NETELLER

Za komfort svojih korisnika kompanija NETELLER je napravila aplikaciju, uz pomoć koje možete da operativno dobijete pristup Vašem računu preko telefona i tableta na Android i iOS platformama.

Za korisnike mobilnih uređaja aplikacija NETELLER je dostupna u Google Play i App Store. Osim toga kako pokazuje komparativna analiza, aplikacija za Android značajno se razlikuje u funkcionalnosti od softvera za operativni sistem iOS.

APLIKACIJA NETELLER ZA ANDROID

Za instaliranje NETELLER novčanika na mobilni telefon potrebno je:

 • Ući u Google Play,
 • Naći preuzeti i instalirati aplikaciju NETELLER
 • Za instaliranje dovoljno je,
 • Uneti adresu e-pošte registriranu u sistemu plaćanja,
 • Napraviti PIN od 5 cifara (i moraćete ga unositi svaki put kada otvarate aplikaciju)Napraviti PIN od 5 cifara (i moraćete ga unositi svaki put kada otvarate aplikaciju).

Uz pojednostavljenu funkcionalnost aplikacija NETELLER za Android omogućuje:

 • Operativno pratiti status ličnog računa;
 • Imati pristup istoriji plaćanja.

Trenutno to su sve mogućnosti mobilne aplikacije NETELLER za Android.

Aplikacija NETELLER za Android značajno poboljšava sigurnost korisničkog računa, jer u svakom trenutku možete pratiti svoj račun.

APLIKACIJA NETELLER ZA IPHONE И IPAD

Korisnici mobilnih uređaja kompanije Apple, koji koriste iOS platformu, takođe mogu upravljati svojim računom u platnom sistemu NETELLER uz pomoć mobilne aplikacije.

Osim toga funkcionalnost Skrill Mobie je ista, kao što i u NETELLER za iPhone ili iPAD, što je mnogo više, nego mogućnosti aplikacije NETELLER App za Android.

Dovoljno je ući u App Store, naći, preuzeti i instalirati e-novčanik NETELLER.

 • Sada uvek imate mogućnost provere statusa računa.
 • Isto taka imate mogućnost transfera sredstava drugim korisnicima platnog sistema.
 • U aplikaciji možete staviti sredstva ne samo na karticu, već i na bankovni račun.
 • Takođe možete primati i čitati poruke od podrške NETELLER.
Uz pomoć mobilne aplikacije NETELLER za iOS možete brzo i jednostavno upravljati svojim računom u platnom sistemu, bez obzira gde se nalazite. Potreban je samo mobilni uređaj sa pristupom Internetu.

Ako nemate račun u NETELLER platnom sistemu, ali planirate da ga koristite, preporučujemo da se upoznate sa redom prijave i programom NETELLER+VipDeposits.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa radom sa sistemom plaćanja, možete da se obratite našim stručnjacima.

VipDeposits + NETELLER

Join NETELLER + VipDeposits Loyalty program

Step 1: Create NETELLER account
NETELLER
If you already have a NETELLER account, please proceed to Step 2 and fill out the form.
Step 2: Enter your account details
* -required fields