PROVIZIJE I OGRANIČENJA NETELLER

Svi korisnici VipDeposits nakon otvaranja NETELLER računa preko našeg linka i njegove verifikacije odmah dobijaju nadogradnju do VIP Bronze PRO, kao i dodatne pogodnosti: maksimalne limite za transfere, podizanje gotovine na bankomatima i depozite sa kartica.

Predlažemo zbirnu tabelu tarifa platnog sistema NETELLER, gde su predstavljeni limiti i provizije (za prenos valute, podizanje gotovine i druge transakcije) po programu NETELLER+VipDeposits.

Obični računi NETELLER
VIP Bronze
NETELLER
VIP Bronze PRO
NETELLER
VIP Silver
NETELLER
VIP Gold**
NETELLER
VIP Platinum
NETELLER
VIP Diamond
Potreban iznos transakcija u merchante za jednu kalendarsku godinu potreban za novi status $10 000 besplatno • $ 7500
za VipDeposits**
• $ 50 000
standardn
i uslovi
$ 100 000 $500 000 $2 000 000
Dodatni račun u drugoj valutu nema nema nema +1 +2 +3 +3
Provizija * za slanje i obradu kartice
Net+Prepaid MasterCard®
$13 $13 $13 besplatno besplatno besplatno besplatno
Dnevno ograničenje za podizanje gotovine sa kartice NETELLER Net+Prepaid MasterCard®* $1000 $1000 $3300 $3300 $3300 $3300 $3300
Provizija za podizanje gotovine sa kartice NETELLER (Net+Prepaid MasterCard®*) 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% $6 (€4) $6 (€4) $6 (€4)
Provizija za prenos na bankovni račun € 10,5 € 10,5 € 10,5 € 10,5 besplatno besplatno besplatno
Maksimalna ograničenja za transfere i depozite u NETELLER nema nema nema da da da da
Dodatni premijski bonusi godišnje nema 1000 9000 9000 10000 20000 50000
Broj bodova za 1 potrošen dolar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50
Provizija za konverzijuvalute u NETELLER 3,99% 3,79% 3,19% 3,19% 2,79% 2,39% 1,29%
Provizija za interni transfer u NETELLER 5% 5% 5% nema nema nema nema
Personalni menadžer NETELLER nema nema nema nema da da da
Personalni menadžer VipDeposits da da da da da da da
Nadoknada troškova za uplatu i podizanje sredstava ** nema nema nema nema da da da

* NETELLER NET+ kartice se isporučuju samo u zemlje SEPA-zone.


** – za korisnike NETELLER sa statusom GOLD i više  predviđena je naknada za troškove provizije za uplatu i podizanje sredstava. Sistem plaćanja vraća do 10 provizija mesečno.

PRIKLJUČUJTE SE PROGRAMU VIPDEPOSITS NETELLER

1

2

PRIKLJUČUJTE SE PROGRAMU VIPDEPOSITS NETELLER

NETELLER2

Заявка для VipDeposits NETELLER
  • If you were invited by one of our partners, please indicate his partner code. In order to become our partner,contact us right now.

  • Kako dobiti svoj ID?